สายพานขัดเพชร

  • Diamond sanding belt High grinding efficiency Good durability

    สายพานขัดเพชร ประสิทธิภาพการเจียรสูง ทนทานดี

    สายพานขัดเพชรเป็นผลิตภัณฑ์ขัดเคลือบที่พัฒนาขึ้นโดยใช้วัสดุแข็งพิเศษ (เพชรที่มนุษย์สร้างขึ้น) เป็นสารกัดกร่อนและใช้กระบวนการผลิตใหม่

    มีข้อดีสองประการคือความนุ่มนวลของสารกัดกร่อนเคลือบแบบดั้งเดิมและความแข็งสูงของเพชร

    เมื่อเทียบกับสายพานขัดธรรมดาทั่วไป คุณสมบัติที่ใหญ่ที่สุดของสายพานเพชรคือประสิทธิภาพการเจียรสูง ความทนทานที่ดี ผิวงานที่ดี ประสิทธิภาพต้นทุนสูง และข้อดีในการปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยฝุ่นต่ำและเสียงรบกวนต่ำระหว่างการใช้งาน